sign up for the newsletter
CHOOSE YOUR LANGUAGE
REGION ON THE MAP

Info

About Arnhem Nijmegen City Regio

Deze webportal is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst

De Stadsregio Arnhem Nijmegen is één van de vijf stedelijke netwerken in Oost-Nederland die de motor vormen van de regionale economie. De regio wil de komende jaren inzetten op verdere economische ontwikkeling. Door de gevolgen van de kredietcrises is dit van groot belang en een extra grote opgave geworden. Een regionale aanpak ligt voor de hand, want de economie is al lang niet meer overwegend lokaal van karakter. Organisaties en bedrijven in de stadsregio ontdekken de mogelijkheden van de internationale markt, om producten of diensten af te zetten en/of personeel aan te trekken. Door de globalisering krijgt ook de Stadsregio Arnhem Nijmegen steeds meer een internationale oriëntatie. Daar staat tegenover dat de regio op Europese schaal steeds meer concurrentie krijgt van andere (Europese) regio’s. Gezien de economische situatie is het van belang alle kansen voor bedrijven en instellingen binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen te benutten, zowel nationaal als internationaal.

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een zogeheten ‘brede economie’: een breed samengestelde bedrijvigheid (waaronder transport & logistiek en de zakelijke dienstverlening). Het is de bedoeling die bedrijvigheid verder te versterken en daarnaast de groeipotentie van bedrijven zoveel mogelijk te benutten. De regio wil daarom groei stimuleren binnen de volgende kansrijke clusters:

  • Gezondheid, zorg en welzijn;
  • Mode en vormgeving;
  • Energie en Milieu (incl. innovatieve Glastuinbouw);
  • Halfgeleiders en technologie;
  • Logistiek en Transport
  • Toerisme.


Deze kansrijke clusters, die zijn vastgelegd in de economische agenda van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, krijgen extra accenten binnen de webportal en worden benut bij een scherpe, internationale profilering.

Meer informatie over EFRO op de website van GO-Oostnederland.

Meer informatie over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Document acties
Volg ons

Facebook icoon Linkedin icoon Twitter icoon

EFRO

 
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.