sign up for the newsletter
CHOOSE YOUR LANGUAGE
Info

ENERGIE- & MILIEUTECHNOLOGIE

In de regio Arnhem-Nijmegen is veel affiniteit met innovatie en techniek. En dus met energie, milieu en duurzaamheid. De regio loopt hiermee voorop.

 Profiel

Het cluster Energie- en milieutechnologie bouwt voort op de van oudsher sterke positie van Arnhem op het gebied van elektriciteit. Wat Groningen voor gas is, is Arnhem voor elektriciteit, met KEMA, de netwerkbedrijven Tennet en Alliander en de trollybus als historische dragers van dat profiel.

Focus

Feiten

  • In laatste decennium is het aantal EMT bedrijven met ca. 60% toegenomen. Circa 20.000 werkzame personen in de regio Arnhem Nijmegen en ruim 47.000 in Gelderland.
  • Het EMT cluster heeft een groot productie- en exportpotentieel (van Duitsland tot China).


Stichting KiEMT

De sector energie- en milieutechnologie is verenigd in  Stichting kiEMT. Met als doel om de innovatiekracht van de regio te versterken en als startmotor te dienen voor nieuwe levensvatbare initiatieven.

In het kennis- en innovatienetwerk kiEMT participeren ongeveer 200 bedrijven en kennisinstellingen. De stichting heeft meer dan 200 bedrijfsideeën gescout, 25 seedleningen verstrekt sinds 2009 en 80 nieuwe bedrijven ondersteund, waarvan 65 nieuw gestart sinds 2007.

Document acties
 
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.